امید جهانشاهی دوشنبه 28 تیر 1395 09:56 ق.ظ نظرات ()
بهترین درمان برای قلوب شکسته این است که دوباره بشکند . سام منتز



نیرنگ پیران بدنهاد ، تنها با مرگ به پایان می رسد . ارد بزرگ



به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید ، یک شمع روشن کنید. کنفسیوس



بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا . وئیس لومباردی